En ikon på en vattenslang.

FASADRENGÖRING

Alla fasader utsätts för väder och vind. Förr eller senare växer det alger, svamp eller mossa på dem. Det blir därför allt vanligare med isblästring som metod för rengöring. Isblästring kan även användas inomhus i känsliga miljöer på mjuka material, och det är också ett av de mest miljövänliga sätten att fasadrengöra på.


Genom traditionell rengöring kan man dock effektivt förebygga kraftigt tillväxt. På Masterservice utför vi både isblästring och traditionell fasadrengöring.


● Att tvätta och underhålla fasaden är väldigt viktigt då det lägger grunden       till en välmående fastighet. Utöver detta hjälper det även dig att:

● Behålla fastighetens värde

● Minska onödiga underhållskostnader pga. slitage

● Öka fastighetens livslängd

● Bidra till en renare fastighet

● Hålla borta fukt

En sak är vi alltid konsekventa med, och det är att tvätten skall vara miljövänlig, kostnadseffektiv och allt annat än det skinande resultatet skall vara obemärkt - oavsett metod. 

Läs mer om:

Fasadrengöring

Istblästring

Rengöring i känsliga miljöer

 

Eller kontakta oss direkt nedan. Du kan också alltid ringa vår jour på Tel; 031 – 100 110