En vattenslang som visar att MasterService utför isblästring.

Isblästring

Isblästring är det absolut miljövänligaste sättet att rengöra en fasad. Inga kemikalier används överhuvudtaget. När isen träffar ytan förångas den samtidigt som smutsen kyls ner till –79°C och blir till damm. De flesta svampsporer dör och ingen efterbehandling är nödvändig.
Ur hållbarhetssynpunkt är isblästring bra på fler sätt. Inget vatten trycks in i fasaden, inget spillvatten, fungerar på både hårt och mjukt underlag.

Företag som är miljöcertifierade brukar välja isblästring.

 

Undrar du över hur en miljöcertifiering påverkar ditt val av fasadrengöring? Eller är du intresserad av att iblästra din fastighet? Kontakta gärna oss via formuläret nedan så besvarar vi alla dina frågor!