En vattenslang som visar att MasterService rengör även i känsliga miljöer.

Känsliga miljöer

I miljöer som exempelvis restauranger och laboratorium är det ytterst viktigt att det inte förekommer damm samt att kemikalier undviks till högsta möjliga mån. Isblästring uppfyller dessa krav och vi har utrustning för att rengöra dammfritt i mycket känsliga miljöer.

Även elektronik, tapeter, färg på fasader, ytsanering på betongplattor är exempel på när det med fördel kan användas isblästring.