En liten ikon på en jordglob som visar att MasterService bryr sig om miljön.

Miljöcertifierad

På Masterservice eftersträvar vi att alltid använda skonsammast möjliga metod vid alla tillfällen vid sanering och rivning. Vi källsorter alltid. Det kommer ständigt nya produkter och metoder. De som fungerar utan att ge avkall på kvaliteten tar vi till oss. ”Miljötänk” inom vårt kärnområde sanering är en daglig och levande dialog för oss. Vi vet vad för tillstånd som krävs för olika typer av arbeten.