En liten ikon på en jordglob som visar att MasterService bryr sig om miljön.

Miljöpolicy

  • • Vår målsättning är att kontinuerligt minimera vår miljöpåverkan, med fokus på energi-, kemikalie och transportområdet.
  • • Vi arbetar med att alltid ha ”miljötänk” i dialog med våra medarbetare och underleverantörer och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • • Vårt organiserade miljöarbete skall vara ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete.
  • • Vår målsättning är att använda miljömärkta produkter i alla delar av vår verksamhet.
  • • Vi skall ständigt ligga i framkant när det gäller miljö och föreslå miljöanpassade material och metoder för våra kunder.
  • • Vår målsättning är att ställa samma miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och tillsammans utveckla lösningar på miljöanpassad teknik och resurshushållning.
  • • Vid alla inköp granskar och utvärderar vi materialens inverkan på miljön i syfte att minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet.
  • • Vi säkerställer all hantering av kemiska produkter, ökar återvinningsgraden av avfall och garanterar att all hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
  • • Vår målsättning är att kontinuerligt effektivisera utnyttjandet av transporter och enbart använda miljöbilar i tjänsten.
  • • Vårt miljöarbete ska ständigt vara föremål för förbättring och syfta till att följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.