En ikon på två flyttgubbar.

FLYTT

Vare sig det är en evakueringsflytt eller en vanlig flytt, kan vi hjälpa till med hela kedjan. Vi har checklistor som hjälper dig komma ihåg allt när det är som stressigast. Vid evakueringsflytt är det många snabba beslut som ska fattas. I det läget underlättar det att Masterservice har allt i egen regi i Göteborg.