En ikon på en fåtölj som ska illustrera sanering av lösöre.

Sanering lösöre

Hos Masterservice i Göteborg finns två lokaler specialinredda för luktsanering (ozonkammare) och avfuktning. Många gånger är det tidskritiskt vid exempelvis vattenskador. Att rädda inventarierna blir billigare för försäkringsbolagen. Ett snabbt agerande innebär att man får tillbaka sina egna saker fort. Drabbade uppskattar att snabbt få tillbaka sina ägodelar.