En ikon på en skyddsmask som ska visa att MasterService utför asbestsanering.

Asbestsanering

Behöver du hjälp med asbetssanering? Masterservice utför asbetsanering i Göteborg med omnejd. Vi tar bort dina spår av asbets på ett säkert sätt.

Vad är asbets?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som under 1900-talet ingick i vanliga byggnadsmaterial på grund av dess många bra byggegenskaper. Idag vet man hur hälsovådligt asbest är, och sedan 1982 är det därför totalförbjudet. Trots det finns asbest fortfarande i många hus utan att hus- eller fastighetsägare vet om det.

Hur går en asbetssanering till?

Asbestsanering är reglerat i lag hur det måste gå till. Det krävs skyddsutrustning dels för att skydda de som arbetar, dels för de som ska vistas i miljön efteråt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av asbetsanering och sanerar enligt gällande restriktioner och krav.

Varför är asbest farligt?

Kort sammanfattat kan man säga att inandning av asbestfibrer skadar dina lungor. Lungorna kan inte bryta ned den asbets man inandats, vilket gör att en rad lungrelaterade sjukdomar kan utvecklas. Därför är det av största vikt att asbetssanering utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Misstänker du att du har asbets i ditt hem?

Det är inte helt lätt att upptäcka asbets på egen hand. Ofta upptäcks det först vid en vattenskada. Våra utbildade medarbetade kan avgöra om ett materialprov behöver tas, som sedan skickas till analys. Ibland kan vi med blotta ögat säkerställa att byggnadsmaterialet innehåller asbets, och att asbetssanering krävs.

Masterservice utför din asbetsanering i göteborg

... med omejd. Vi sanerar till Uddevalla i norr, Jönköping i öster och ner till Varberg i söder. Kontakta oss nedan så hjälper vi dig.