En ikon på en skyddmask som ska visa att MasterService utför liksanering.

Liksanering

Liksanering är det psykiskt tyngsta arbetet vi har. Vår personal är alltid ödmjuk inför uppgiften eftersom det finns en tragisk händelse bakom.

Liksaneringen är sällan en enkel process att hantera själv. Det är inte ovanligt att det uppkommer illaluktande gaser efter att liket avlägsnas, vilket kan locka till sig ohyra. Då vätskor lämnar kroppen kan de tränga in både möbler och lösöre, därmed måste man avlägsna allt material som varit i kontakt med liket. 

När vi kommer till platsen är det bara saneringen kvar. Vår främsta uppgift i detta skede är att eliminera lukter som skapar obehag för de kringboende. Därefter säkerställer vi att anhöriga kan beträda bostaden med minsta möjliga spår av vad som hänt. 

 

Behöver du hjälp med liksanering? Tveka inte på att kontakta oss via formuläret nedan. Vi kontaktar dig snarast möjligt.