En ikon på en skyddsmask som visar att MasterService kan sanera mögel och hussvamp.

sanera mögel och hussvamp

Mögel och hussvamp som har fått växa till sig skapar på sikt en hälsovådlig miljö. 
Masterservice har lång erfarenhet av att sanera mögel och hussvamp och utreder också orsaken så att det inte ska återkomma. Vi hjälper dig med mögelsanering i Göteborg med omnejd.

Hur uppkommer mögel?

Vid bristfällig ventilation eller undermåligt fuktskydd kan mögel lätt uppstå. Inte sällan rör det sig om att fastigheten blir fuktig av för mycket exponering av vatten, is eller ånga. Om man därmed inte upptäcker den förhöjda fuktigheten, finns det en risk för att mögel uppstår. Mögel uppstår oftast då luftfuktigheten är över 75%

 

Hur upptäcker man mögel?

Mögel och hussvamp kan vara lurigt - ibland kan en oskyldig liten fläck vara det första synliga tecknet på långvarig tillväxt i fastigheten. Tydliga synliga tecken på mögel, och i synnerhet svartmögel, är små svarta och gråa fläckar. Möglet växer till sig i fuktiga miljöer och återfinns därför oftast i badrum, källare eller andra rum där luftfuktigheten är högre. Tror du att du har mögel? Masterservice kan sanera mögel både i tidigt stadie och även i de fall då det gått riktigt långt.

mögel och doften

Mögel känns också igen på lukten som brukar beskrivas som unken, eller som att det luktar som “en gammal källare”. Ibland kan det dock vara svårt att upptäcka lukten själv eftersom man successivt vant sig vid den. Det är därför inte ovanligt att vänner och bekanta är de som påtalar behovet av att sanera mögel.

Vid mögelskador är det viktigt att ta reda på vad som är grundorsaken till att det uppstått för att det inte ska återkomma.  


Vad är hussvamp?

Hussvamp är en riktig skadegörare, som skapar långa trådar som man måste få bort för att det ska utrotas helt. Hussvamp är inte heller helt enkelt att upptäcka - oftast upptäcks det i samband med en renovering. Det angripna materialet visar tecken på hussvamp om det har som små bruna sporer i sig som gjort materialet rötet.

Det räcker vanligen med en kofot för att sanera hussvamp när en fläck är så liten som den verkar, men behövs det mer så ordnar Masterservice med rivmaskiner. Vi kan sanera hussvamp i alla lägen.


Sanera mögel och hussvamp med MasterService

Masterservice är experter på mögelsanering. Vi kan sanera mögel och hussvamp både när tillväxten gått riktigt långt eller när kännetecknen är få.


Kontakta oss nedan för din mögelsanering eller för att sanera hussvamp. Vi hjälper dig till ett mögelfritt hem.